ارورهای پکیج زاس

 

LP : خطای کمبود فشار آب

HL : سنسور حد فعال شده

AF : پرشر سوییچ هوا ایراد دارد

Hb : و NTC گرمایش ایراد دارد

db : و NTC مصرفی ایراد دارد

bC : خطای شعله یا خطای کنترل شعله

G1 : خطای مدولاتور شیر گاز

AS : خطای ناپایداری در برنامه

Fr : انجماد

 

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر