ارورهای پکیج VALTRO

By |2023-02-04T16:17:16+03:30اکتبر 9th, 2022|ارور های پکیج|

مدل B5 : کد E1 =نقص در احتراق کد E2 =ایراد بعلت گرم شدن بیش از حد دما در مدار بسته کد E3 = نقص در تخلیه محصولات احتراق کد E4 = کمبود آب در مدار بسته کد E6 = نقص در حسگردمای آب بهداشتی کد E7 = نقص در حسگر دمای گرمایش کد E9