ارورهای پکیج RINNOVA مدل BIASI

۱۴۰۳-۰۴-۱۱T۱۴:۳۶:۲۱+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج RINNOVA مدل BIASI   E01 : گاز قطع است یا عدم تشکیل شعله E02 : خرابی NTC حرارتی E03 : بلوک شدن کامل (قفل شدن) E04 : خطای حد اقل فشار آب سیستم یا عدم چرخش پمپ E05 : حطای سنسور دود یا گرفتگی در دودکش یا خرابی کنکتور فن E06 : خرابی