ارورهای پکیج MEGA TERM-RAY

By |2023-02-04T16:34:07+03:30سپتامبر 27th, 2022|ارور های پکیج|

E1 : عدم تشکیل یا تشخیص شعله E2 : افزایش دمای مدار گرمایش به بیش از 95 درجه (فعال شدن کلید حرارتی) E3 :خطای دودکش E4 : افت فشار آب مدار گرمایش E6 :دمای آبگرم مصرفی مطلوب نیست - مشکل در NTC آبگرم مصرفی E7 :دمای آب گرمایش مطلوب نیست - مشکل در NTC گرمایش