ارورهای پکیج GEOMAT

۱۴۰۳-۰۴-۱۱T۲۰:۱۴:۴۴+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج GEOMAT   E01 : قفل شدن یونیزاسیون E02 : خرابی ترموستات ایمنی یا قطعی کابل مربوطه E03 : خرابی پرشر سوییچ هوا یا شیلنگ یا ونتوری H20 : کمبود فشار آب - خرابی یا قطعی پرشر آب E05 :  کارکرد نادرست حسگر گرمایش - قطعی کابل مربوطه E06 :  کارکرد نادرست سنسور آبگرم