ارورهای پکیج ALEXIA

By |2023-08-02T14:19:54+03:30سپتامبر 27th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ALEXIA   60 :  70 : افزایش بیش از حد دما به بیش از 85 و کمتر از 105 80 : فعال شدن کلید حرارتی 105 ( فیوز حد ) 70 و 80 : شعله یابی حین کار 60 و 80 : یخ زدایی با روشن شدن پمپ 60 و 70 : یخ