ارورهای پکیج ۲۰۰۰

By |2023-02-04T16:41:33+03:30اکتبر 9th, 2022|ارور های پکیج|

E0 : نداشتن آب= شارژ آب در سیکل گرمایش + هواگیری E1 : عدم تشکیل شعله E3 : خرابی NTC و یا قطعی مسیر ارتباطی E4 : پرشر سوییچ هوا :برد به فن دستور داده اما پرشر هوا باز میماند. برای رفع ایراد دودکش فن پرشر هوا شلنگ سیلیکونی و ونتوری E5 : پرشر سوییچ