ارورهای پکیج یونیکال

By |2023-02-04T16:18:40+03:30اکتبر 5th, 2022|ارور های پکیج|

مدل ALKON :  کد Eb = سنسور بیرونی قطع است کد rb = سنسور دمای برگشت آب شوفاژ قطع گردیده است کد SP = پارامتر های عملکرد دستگاه ایراد پیدا کرده اند کد LC = آب در مدار اولیه دستگاه گردش کافی ندارد کد bU = تغذیه نادرست جهت برنر .بستگی به برق مصرفی دارد