ارورهای پکیج گروه مرکوری (MEGATERM)

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۴۵:۰۶+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج گروه مرکوری (MEGATERM)   E0 : افت فشار آب مدار گرمایش E1 : عدم تشکیل یا تشخیص شعله EE : و NTC آبگرم مصرفی E3 : ایراد در NTC گرمایش E4 : انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود E5 : انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود E6 : ایراد حسگر شعله E7 :