ارورهای پکیج ویزمن (VIESSMANN)

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۴:۱۰:۴۶+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ویزمن (VIESSMANN)   A0 : اشکال مشعل F2 : مشعل خراب است که علت اون میتونه فعال شدن ترموستات حد باشه F3 : ایراد مشعل F4 : مشکل مشعل : سیگنال شعله وجود ندارد F5 : کنترل مشعل ریست شده F30 : کل سیستم مشعل بسته شده :اتصال کوتاه ترموستات رفت آب شوفاژ