ارورهای پکیج نوتا (NOTA)

۱۴۰۳-۰۴-۱۱T۱۹:۴۳:۲۱+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج نوتا (NOTA)   مدل NX31 :  کد E01 = نشانگر عدم جرقه زنی کد E02 = نشانگر ایراد در شمعک یا شعله کد E03 = محافظ حد دمای بالا کد E04 = ایراد در سوییچ فشار هوا کد E05 =بسته نشدن سوییچ فشار هوا کد E06 = سوییچ فشار هوا 50 بار در