ارورهای پکیج ناوین (NAVIEN)

By |2022-09-27T14:57:11+03:30سپتامبر 27th, 2022|تعمیرات پکیج دیواری|

01 : افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی) 02 : افت فشار آب مدار گرمایش 03 : نقص در جرقه زنی 04 : عدم تشخیص یا تشکیل شعله 05 : مدار گرمایش اشکال دارد 06 : مدار گرمایش اشکال دارد (مدار NTC آن اتصال کوتاه کرده ) 07 : آبگرم