ارورهای پکیج ناوین (NAVIEN)

By |2023-08-02T14:42:00+03:30سپتامبر 27th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ناوین (NAVIEN)   01 : افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی) 02 : افت فشار آب مدار گرمایش 03 : نقص در جرقه زنی 04 : عدم تشخیص یا تشکیل شعله 05 : مدار گرمایش اشکال دارد 06 : مدار گرمایش اشکال دارد (مدار NTC آن اتصال کوتاه