ارورهای پکیج مکس لیت – پلانیکس

By |2023-02-04T16:31:04+03:30سپتامبر 5th, 2022|ارور های پکیج|

E0 : خطای سنسور آب ورودی E1 : کمبود آب E2 : نبودن شعله یا عدم تشخیص شعله E3 : اشکال در NTC های گرمایش E4 : اشکال در NTC آبگرم مصرفی E5 : دستگاه در حالت تابستانه است E6 :  عیب در سیستم تهویه E7 : گرمای بیش از حد EE : انتخاب اشتباه