ارورهای پکیج مارس (MARS)

By |2023-08-02T14:45:37+03:30سپتامبر 27th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج مارس (MARS)   CO : دستگاه در معرض یخ زدگی است GS : بدون عبور آب از مبدل مشعل روشن شده SY : خروجی آبگرم مصرفی اشکال دارد CS : و NTC مدار رفت اشکال دارد HS : و NTC مدار برگشت گرمایش اشکال دارد DH : عدم تشکیل یا تشخیص شعله FY