ارورهای پکیج لورچ (LORCH )

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۵:۴۹:۴۸+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج لورچ (LORCH )   E0 : خطای عدم ارتباط با ترموستات زمان دار E1 : عدم تشکیل یا تشخیص شعله E2 : انسداد دود کش - خطای پرشر سوییچ دود E3 : خطای ترموستات سیستم گرمایشی E4 : خطای ترموستات سیستم مصرفی E5 : اشکال در مدولاتور شیر گاز E6 : افزایش دمای