ارورهای پکیج قاینار خزر

By |2022-09-05T14:18:48+04:30سپتامبر 5th, 2022|تعمیرات پکیج دیواری|

E1 : گاز - شیر گاز E2 : دمای بیش از حد آب مصرفی E3 : نشت گاز- دودکش - سنسور دود E4 : مصرفی NTC E6 : نقص در سیستم الکترونیکی E7,E60 : نقص در سیسنم تعدیل کننده شیر گاز E8 : نقص در مبدل گرم مرکزی E9 ,03 : کمبود آب یا زیاد