ارورهای پکیج شفیع ساز شرق مدل یونیکال

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۴:۰۱:۲۸+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج شفیع ساز شرق مدل یونیکال 01 : بوبین شیر برقی قطع است Eb : سنسور بیرونی قطع است HE: دمای بسیار بالا Fr : یخ زدگی HL : عملکرد ترموستات حد در اثر افزایش دمای سیستم db : خطا در سنسور آب مصرفی Hb : خطا در سنسور مدار گرمایش LP : کمبود