ارورهای پکیج شاپه مدل آنالوگ و دیجیتال

By |2023-08-02T14:26:16+03:30سپتامبر 27th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج شاپه مدل آنالوگ و دیجیتال   دیجیتال E35 : اشکال در روشن شدن دیجیتال E01 و آنالوگ 30 و 40 : عدم تشکیل شعله -کوتاه بودن شعله - قطع کاز - خرابی یون جرقه وسنسور -خرابی برد - اشکال در شیر گاز -بر عکس بودن دو شاخه دیجیتال E01 و آنالوگ 30 و 40