ارورهای پکیج سونیه دوال

By |2023-02-04T16:31:26+03:30سپتامبر 5th, 2022|ارور های پکیج|

مدل isotwin : کد F2 = اشکال در تخلیه دود -اشکال در فن -خرابی برد (پس از 20 دقیقه مجددا راه اندازی میشه کد F3 = کمبود هوا کد F1,F4 = اشکال در روشن شدن کد F5 =افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی کد F6 = خطا در اندازه گیری دما