ارورهای پکیج زاس

By |2023-02-04T16:15:10+03:30اکتبر 9th, 2022|ارور های پکیج|

LP : خطای کمبود فشار آب HL : سنسور حد فعال شده AF : پرشر سوییچ هوا ایراد دارد Hb : و NTC گرمایش ایراد دارد db : و NTC مصرفی ایراد دارد bC : خطای شعله یا خطای کنترل شعله G1 : خطای مدولاتور شیر گاز AS : خطای ناپایداری در برنامه Fr :