ارورهای پکیج دمراد (DEMRAD)

By |2023-02-04T16:32:51+03:30سپتامبر 5th, 2022|ارور های پکیج|

E01 : فعال شدن کلید حرارتی E02 :  اشکال در NTC مصرفی E03 : اشکال در NTC گرمایش E04 : عدم تشکیل یا تشخیص شعله E05 : انسداد دودکش یا اشکال در سنسور فشار دود کش E06 : اشکال در ترموستات اتاقی OTC E07 : جابجایی شیلنگ های سنسور فشار دودکش E08 : فن خاموش