ارورهای پکیج بوش (BOSCH)

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۵:۴۷:۱۷+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج بوش (BOSCH)   مدل یورو لاین : چراغ دکمه ریست در ثانیه 2 بار روشن و خاموش میشود و دومین led از سمت چپ چشمک میزند==ترموستات حد عمل کرده چراغ دکمه ریست در ثانیه 1 بار روشن و خاموش میشود و سومین led از سمت چپ چشمک میزند==عدم تشکیل یا تشخیص شعله چراغ