ارورهای پکیج بایکان (BIYCAN)

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۴:۳۲:۰۷+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج بایکان (BIYCAN)   مدل Nila plus : چشمک زدن led30 = خطای عملکرد NTC گرمایش و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی چشمک زدن LED40= خطای عملکرد NTC آبگرم مصرفی چشمک زدن LED50= افت فشار آب مدار گرمایش چشمک زدن LED60= انسداد دودکش- خطای کلید حد ترموستات دود در مدلهای بدون فن و انسداد