ارورهای پکیج باکسی (BAXI )

۱۴۰۳-۰۴-۱۱T۲۰:۰۹:۳۲+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج باکسی (BAXI )   مدل ECO3 : کد 01E= عدم تشکیل یا تشخیص شعله کد 02E=فعال شدن کلید حرارتی کد 03E =انسداد دودکش -خطای کلید ترموستات دود کد 04E= این کد عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودی میباشد کد 05E= انسداد دود کش - خطای پرشر سوییچ دود کد 06E =