ارورهای پکیج ایمر گاز

By |2022-09-27T15:37:49+03:30سپتامبر 27th, 2022|تعمیرات پکیج دیواری|

01 : عدم تشکیل شعله 02 : فعال شدن کلید حرارتی 03 : در مدل فن دار عدم فعال شدن پرشر سوییچ -در مدل بدون فن ستسور دود فعال شده 04 : فعال شدن کلید حرارتی و سنسور دود 05 : اشکال NTC گرمایش 06 : اشکال NTC مصرفی 08 : ریست حداکثر تعداد 10