ارورهای پکیج ایساتیس

By |2022-09-05T15:47:59+04:30سپتامبر 5th, 2022|تعمیرات پکیج دیواری|

مدل newstar26ff و مدل mehr26ff : کدE0= خطای سنسور آب ورودی کد E1= کمبود آب کد E2= نبود شعله کد E3= اشکال درNTC گرمایش کدE4= اشکال در NTC مصرفی کد E5=دستگاه در حالت تابستانه است کد E6 = عیب در سیستم تهویه کدE7= گرمای بیش ازحد کدE8= عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه