ارورهای پکیج ایساتیس

By |2023-08-02T15:42:08+03:30سپتامبر 5th, 2022|ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ایساتیس   مدل newstar26ff و مدل mehr26ff : کدE0= خطای سنسور آب ورودی کد E1= کمبود آب کد E2= نبود شعله کد E3= اشکال درNTC گرمایش کدE4= اشکال در NTC مصرفی کد E5=دستگاه در حالت تابستانه است کد E6 = عیب در سیستم تهویه کدE7= گرمای بیش ازحد کدE8= عدم برقراری ارتباط برد