ارورهای پکیج ایرتور

By |2022-10-05T14:26:05+03:30اکتبر 5th, 2022|تعمیرات پکیج دیواری|

مدل Calora Digital : کد T6 =اتصال کوتاه سنسور ایمنی کد .T6 = اتصال باز سنور ایمنی کدT2 = سنسور ایمنی دستگاه را به دلیل عدم جریان مناسب دود خاموش کرده کد E4 = و APS باز کد E5 = و APS بسته کدE3 = حطای دمای بالا سنسور حد کد t1 = دمای بالا