ارورهای پکیج شاپه مدل آنالوگ و دیجیتال

 

دیجیتال E35 : اشکال در روشن شدن

دیجیتال E01 و آنالوگ ۳۰ و ۴۰ : عدم تشکیل شعله -کوتاه بودن شعله – قطع کاز – خرابی یون جرقه وسنسور -خرابی برد – اشکال در شیر گاز -بر عکس بودن دو شاخه

دیجیتال E01 و آنالوگ ۳۰ و ۴۰ : افزایش بیش از حد دما و فعال شدن فیوز حد – اشکال در پمپ – رسوب داشتن مبدل – بسته بودن شیرها خرابی فیوز حد

دیجیتال E03 و آنالوگ ۳۰ و ۵۰ : اشکال در تخلیه دود

دیجیتال E05 و آنالوگ ۶۰و ۳۰ یا ۳۰ و ۸۰ :

عدم عملکرد سیستم گرمایش و عدم گردشآب در سیستم گرمایش- خرابی برد – ایراد در NTC شوفاژ

دیجیتال E06 و آنالوگ ۳۰ و ۷۰ : اشکال در سیستم آبگرم مصرفی- کم بودن فشار اب ساختمان -اشکال در NTC مصرفی و یا رسوب گرفتن آن – اشکال در فلومتر- خرابی برد

دیجیتال E10 و آنالوگ ۶۰ : افت فشار مدار گرمایش – کاهش فشار مدار گرمایش- اشکال در پرشر آب – خرابی برد

دیجیتال E25 و آنالوگ ۳۰ و ۴۰ : عدم گردش آب در سیستم – بسته بودن شیرها – اشکال در پمپ – رسوب داشتن مبدل – خرابی برد

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر