ارورهای پکیج نوافلوریدا ( NOVAFLORIDA)

 

مدل پیکتور :

مدل ولا(vela)- مدل پیکتور (pictor)

مدل ولا:
مدل پیکتور:
چراغ اتصال برق(سبز)=این چراغ نشان میدهد که منبع برق پکیج روشن است
چراغ نمایشگر قرمز=در این حالت ممکن است چند معنا داشته باشد

#هنگامی که این چراغ روشن است به این معناستکه دمای اب در سیستم گرمایش بین ۲۵و۳۵ درجه سانتیگراد است.هنگامی که این چراغ چشمک میزند پکیج به دلیل نقص فنی خاموش شده.
#هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایش بین ۳۶و۴۵ درجه سانتیگراد است.هنگامی که این چراغ چشمک میزند ترموستات ایمنی پکیج آن را خاموش کرده است.
#هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایش بین ۴۶ و ۵۵ درجه است .هنگامی که این چراغ چشمک میزند یعنی در سیستم تخلیه نقصی وجود دارد (در مدل های RTN.CTN) یا در لوله کشی هوای ورودی و خروجی گاز های تخلیه اشکالی وجود دارد(در مدل های RTFS.CTFS)

#هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایش ۵۶و۶۵ درجه است .هنگامی که این چراغ چشمک میزند مشعل خاموش است

#هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایشی بین ۶۶و۷۵ درجه است هنگامی که این چراغ چشمک میزند یعنی فشار آب در پکیج بسیار پایین است

#هنگامی که این چراغ روشن است به این معناست که دمای آب در سیستم گرمایش بین ۷۶ و ۸۵ درجه است. هنگامی که این چراغ چشمک میزند یعنی سیستم گرمایش مرکزی بالای ۸۵ درجه است

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط سرویسکار دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، آستارا ، سرعین ، نیر ، هیر ، نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، اصلاندوز و مشکین شهر