ارورهای پکیج گازور (GAZOR)

 

E01 : کمبود آب دستگاه

E02 : خطای جرقه

E03 : خطای حسگر آبگرم

E04 : خطای حسگر آبگرم مصرفی

E06 : خطای دود کش

E07 : خطای دمای بالا

مدل بدون LCD : چراغ قرمز روشن و چراغ زرد چشمک میزند :

کمبود آب دستگاه

مدل بدون  LCD : چراغ قرمز روشن :

خطای جرقه

مدل بدون LCD : چراغ زرد چشمک زن :

خطای حسگر آب گرم

مدل بدون LCD : چراغ قرمز چشمک زن و چراغ زرد چشمک زن :

خطای دود کش

مدل بدون LCD : چراغ قرمز چشمک زن :

خطای دمای بالا

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، تعمیر پکیج در آستارا ، تعمیر پکیج در سرعین ، تعمیر پکیج در نیر ، تعمیر پکیج در هیر ، تعمیر پکیج در نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، تعمیر پکیج در اصلاندوز – مشکین شهر