ارورهای پکیج کلاس CLASS

 

۲۰۱ : باز یا مدار کوتاه شدن حسگر آبگرم

۱p1 : نقص در مدار سریکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار

۱۱۲ : باز یا مدار کوتاه شدن حسگر برگشت سیستم گرمایشی

۱۱۰ : باز یا مدار کوتاه شدن حسگر رفت سیستم گرمایشی

۱۰۴ : نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار

۱۰۱ : گرمای بیش از حد

۶p1 : تاخیر در بسته شدن پرشر سوییچ

۶۰۷ : فعال شدن پرشر سوییچ قبل از مرحله احتراق

۶۰۱ :فعال شدن ترموستات دود

۵p3 : یکنواخت نبودن شعله طی عملیات

۵۰۱ : نبود شعله

۳۰۷ : خطای داخلی برد

 

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید

 

تعمیر پکیج در اردبیل ، تعمیر پکیج در آستارا ، تعمیر پکیج در سرعین ، تعمیر پکیج در نیر ، تعمیر پکیج در هیر ، تعمیر پکیج در نمین ، بیله سوار ، سراب ، پارس آباد ، خلخال ، گرمی ، کوثر ، تعمیر پکیج در اصلاندوز – مشکین شهر