ارورهای پکیج والترم

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۲۸:۱۴+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج والترم   E01 :عدم تشخیص شعله E02 : عمل کردن ترموستات ایمنی H20 : نشانه حداقل فشار آب E05 :مشکل عملکرد سیستم مدار گرمایشی E06 :مشکل سیستم آب گرم مصرفی E14 : اشکال در سیستم پرشر سوییچ هوا E22 : اشکال در تنظیم پارامترها E35 : عملکرد بد ردیاب شعله      

ارورهای پکیج گنیماکسی

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۳۰:۱۶+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج گنیماکسی   چراغ 80 :  فعال شدن بخش ایمنی با افزایش بیش ازحد دما این خطا زمانی خاموش میشود که دما به مقدار مجاز برگردد و دکمه Reset را فشار دهید چراغ 70 و 80 : فعال شدن بخش ایمنی با خطا در احتراق چراغ 60و 80 : پمپ در آستانه یخ زدگی

ارورهای پکیج فالکه و بایماک

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۳۳:۵۶+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج فالکه و بایماک   مدل E : خطای جرقه زنی =E01 خطای آتش کاذب=E02 گرم شدن بیش از حد =E03 مشکل کلید فشار هوا=E04-E05-E06 کابل ترموستات دودکش =E07 مشکل در برد الکترونیکی=E08 مشکل در شیر کنترلر گاز=E09 مشکل در برد الکترونیکی=E12 مشکل در برد الکترونیکی=E21   مدل F : کدF02= خطای شعله غیر

ارورهای پکیج ایرفل

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۳۵:۲۳+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج ایرفل   LP : کمبود فشار آب HL : نقص در ترموستات حد AF : نقص در پرشر هوا HB : نقص در NTC گرمایش DB : نقص در NTC آبگرم BC : نقص در احتراق پکیج - عدم وجود گاز G1 : نرسیدن برق به سیم پیچ تنظیم شیر گاز A5 :

ارورهای پکیج زاس

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۳۹:۰۶+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج زاس   LP : خطای کمبود فشار آب HL : سنسور حد فعال شده AF : پرشر سوییچ هوا ایراد دارد Hb : و NTC گرمایش ایراد دارد db : و NTC مصرفی ایراد دارد bC : خطای شعله یا خطای کنترل شعله G1 : خطای مدولاتور شیر گاز AS : خطای ناپایداری

ارورهای پکیج ۲۰۰۰

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۴۰:۵۲+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج 2000   E0 : نداشتن آب= شارژ آب در سیکل گرمایش + هواگیری E1 : عدم تشکیل شعله E3 : خرابی NTC و یا قطعی مسیر ارتباطی E4 : پرشر سوییچ هوا :برد به فن دستور داده اما پرشر هوا باز میماند. برای رفع ایراد دودکش فن پرشر هوا شلنگ سیلیکونی و ونتوری

ارورهای پکیج استانبول مدل E

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۴۳:۱۷+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج استانبول مدل E   E01 : خطای جرقه زنی E02 : خطای آتش غیر واقعی E03 : گرم شدن بیش از حد E04 , E05 , E06 : مشکل کلید فشار هوا E07 : کابل ترموستات دودکش E08 , E12 , E21 : مشکل در برد الکترونیکی E09 :  مشکل در شیر کنترل

ارورهای پکیج گروه مرکوری (MEGATERM)

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۴۵:۰۶+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج گروه مرکوری (MEGATERM)   E0 : افت فشار آب مدار گرمایش E1 : عدم تشکیل یا تشخیص شعله EE : و NTC آبگرم مصرفی E3 : ایراد در NTC گرمایش E4 : انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود E5 : انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود E6 : ایراد حسگر شعله E7 :

ارورهای پکیج RINNOVA مدل BIASI

۱۴۰۲-۰۵-۱۱T۱۳:۴۷:۰۳+۰۳:۳۰ارور های پکیج|

ارورهای پکیج RINNOVA مدل BIASI   E01 : گاز قطع است یا عدم تشکیل شعله E02 : خرابی NTC حرارتی E03 : بلوک شدن کامل (قفل شدن) E04 : خطای حد اقل فشار آب سیستم یا عدم چرخش پمپ E05 : حطای سنسور دود یا گرفتگی در دودکش یا خرابی کنکتور فن E06 : خرابی

Go to Top