E01 : اشکال در احتراق

E02 : اشکال در سنسور حد

E03 : ایراد تخلیه دود

E04 : کمبود فشار آب

E05 : اشکال در الکترود جرقه زن

E06 : اشکال در مدار مصرفی آب

E09 : ورود بیش از حد آب به دستگاه

E51 : اشکال سخت افزاری

E52 : آسیب و اشکال سخت افزاری

E53 : ایراد سخت افزاری

E72 : عدم تشخیص محفظه احتراق

E76 : عدم تشخیص اتصال ماژول شیر گاز

E99 : عدم قابلیت ریست کردن

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید