F3 : خطا در سنسور آب مصرفی

F4 : خطا در سنسور شوفاژ

F5 : خطای حسگر یا یون یا مشکل گاز

F6 :خطا در لیمیت سوییچ ۷۸ درجه

F7 : خطا در سنسور دود

F8 : خطا در لیمیت ۱۱۰ درجه

 

 

 

 

سرویس پکیج در استان اردبیل توسط دیجی سرویس اردبیل در محل شما

اعزام سرویسکار پکیج در اردبیل بعد از اولین  ثبت درخواست اینترنتی در دیجی سرویس اردبیل که تمام مکانیزم پکیج را بررسی و رسوب زدایی لازم را انجام میدهد تا در فصل زمستان بتوانید از گرمایش پکیج لذت ببرید